Vícepodlažní zástavba

Bytové domy, sociální zařízení, školy, nákupní centra jiné vícepodlažní výstavby s energetičností dřevostaveb!

Principy synergie obou technologií předurčují TIMBEX pro široké využití. Použití betonových dílců v nosné konstrukci objektů v návaznosti na konzervativní legislativu v ČR navíc vytváří šance pro uplatnění progresivních dřevěných konstrukcí ve vícepodlažní zástavbě- tzn nad čtyři patra. S touto technologií nemusíme kopírovat současné tendence stavebnictví směřující ve stále větší míře k uplatnění obnovitelných zdrojů ve stavbách, ale jsme na špici evropského trendu. Technologií TIMBEX lze elegantně řešit vícepodlažní zástavbu téměř všech typů staveb.