Systém TIMBEX

1. PEVNOST  A  STABILITA 

  • Vynikající prostorová tuhost, kterou zajišťuje železobetonový skelet je dosažena vetknutými spoji sloupů do základových konstrukcí, případně rámovými sestavami sloupů a průvlaků. Železobetonové prvky nejsou v systému TIMBEX na okrasu, nebo pro pocity, ale proto, aby tvrdě pracovaly. Pevnost a stabilita nosných konstrukcí TIMBEX je na nejvyšším stupni zajištění i za krajně nepříznivých podmínek, jakými mohou být povodně, požáry, zemětřesení.

 

2. PROSTOR
Bodový nosný konstrukční systém – železobetonový skelet s velkými rozpony mezi sloupy a   s možností zastropení nejen dřevěnými trámovými stropy, ale i železobetonovými    předepjatými panely na velký rozpon nabízí  úžasnou prostorovou volnost.  Ano, volnost je   synonymem řešení následujících oblastí:

  • Vnitřní dispozice, neboli volná vnitřní dispozice výrazně podporuje kreativní řešení interieru jak v podání architekta, tak konečného uživatele. Žádné vnitřní nosné stěny, subtilní sloupy v minimálním počtu … co si lze představit, to se do domu v technologii TIMBEX prostě vejde.
  • Vnější vzhled, neboli volnost v řešení fasády v návaznosti na minimum nosných konstrukcí v líci stavby s jejich tvarovou flexibilitou a možnost téměř libovolných tvarových variací z dřevěných prvků na opláštění může být rájem pro kreativní, nekonvenční až avantgardní návrháře. Přičemž materiálové pojednání fasády je téměř neomezené. Lehkost a tvarovatelnost opláštění budovy (včetně střechy ) ve vazbě na pevnost a flexibilitu nosné konstrukce nabízí možnost řešení hmotově jedinečných staveb.
  • Přizpůsobivost, rekonstruovatelnost,  neboli volnost v úpravách, které vyvolávají životní změny. Konstrukční systém TIMBEX je nanejvýš flexibilní nejen v době vzniku stavby, ale i v budoucnu, pokud se mění naše potřeby. Korekce vnitřních dispozic nenosných stěn a opláštění je sice stavební úpravou, kterou je třeba promyšleně naplánovat, ale rozhodně se nemusíte bát odvážných kroků s obavou, že vám něco spadne na hlavu … Přístavba a propojení vůbec nemusí omezit provoz stávajícího objektu. Navíc bude velmi rychlá, takže pár dní od zahájení budete prostě spát na jiném novém místě …
  • Větší užitná plocha domu – neboli více volného vnitřního prostoru u domů řady TIMBEX oproti zděným objektům v důsledku tenčích sendvičových konstrukcí opláštění při zachování nepřekonatelných tepelně izolačních parametrů stavby.

 

3. ZAKLÁDÁNÍ
Velkou výhodu technickou, časovou a většinou i finanční přináší bodové založení skeletu na betonových patkách. Tento způsob základů minimalizuje zemní práce. Nejefektivnější je při složitých terénních podmínkách. Umožňuje elegantní řešení pro integrování železobetonových opěrných stěn při různých výškách upraveného terénu v okolí stavby a je nejlepším založením staveb s podlahou přízemí umístěnou nad terénem – tzn. „crawl space“.

 

4. RYCHLOST
Rychlost technologie TIMBEX s souběhu s ostatními parametry je strhující.

  • Rychlost výstavby je dána prací s promyšleně předchystanými prefabrikovanými dílci a to jak u betonových, tak dřevěných sendvičových konstrukcí.
  • Do rychlosti můžeme započítat i technologickou rychlost, neboť u systému TIMBEX lze hovořit o suché montáži na stavbě i přes použití betonových konstrukcí s minimalizací vlivu klimatických podmínek (nízké teploty) na zpomalení procesu realizace. Jinými slovy TIMBEX odstraňuje sezónnost výroby, montáže a technologické prodlevy.
  • Rychlost užívání – neboli rychlost možného zabydlení je dána předstihem „mokrého procesu“výroby betonových dílců ve výrobně – tzn. s minimem zabudované vlhkosti v době montáže a celkově nízký objem ŽB skeletových konstrukcí k celkovému objemu stavby. U sendvičové dřevěné konstrukce je práce s vysušeným řezivem pro nás již samozřejmostí. Ve výsledku je TIMBEX bezpečnou cestou k okamžitému nastěhování a vybavení domu ihned po jeho dokončení bez rizika vlhkostních defektů v podobě tvorby plísní, znehodnocení nábytku a podobných nepříjemností.

 

5. TEPELNÁ IZOLACE
Obalením domu i betonových konstrukcí do dřevostavby převzal TIMBEX nedostižný tepelně izolační potenciál sendvičových dřevěných konstrukcí.
Již ve standardních skladbách obvodového pláště dosahuje parametrů nízkoenergetického    domu. Při promyšleném návrhu a práci s orientací na světové strany, tvarem objektu, jeho zateplením a použitím úsporných technologií TZB lze elegantně dosáhnout řešení pasivních domů. Sendvičový plášť zároveň ve všech případech zajišťuje dostatečně dimenzované prostory pro vedení rozsáhlejších rozvodů technologických  zařízení.

 

6. EKOLOGIE
Při sumarizaci všech předchozích parametrů lze konstatovat, že výpočet produkce emisí CO2 u hrubé stavby v technologii TIMBEX dosahuje neutrální bilance – tzn. že záporný potenciál produkce emisí CO2 při výrobě železobetonu (při jeho úsporném a efektivním použití v hrubé stavbě) vyvažuje vysoce kladný potenciál emise CO2 u dřeva. Využití dřevní hmoty navíc podporuje použití obnovitelných zdrojů ve stavební technologii a bydlení.


Rentgenový snímek  nahoře podporuje fantazii a vybízí k vzdušnému návrhu vnitřní dispozice, nabízí kreativní řešení fasády s širokou variací prosklení, tvarů i povrchů. Přitom zviditelňuje systém pevného a stabilního železobetonového skeletu umístěného pouze v nárožích objektu. Inspirující nástin toho, jak pracujeme s domy TIMBEX... a třeba to nemusí být ani tak střídmé řešení jako v příkladu konečné podoby domu jako na obrázku dole.

 

ZÁVĚR
TIMBEX je novou a převratnou technologií na českém stavebním trhu, která vytváří prostor pro nová chytrá a netradiční řešení a která svým potenciálem daleko přesahuje problematiku rodinných domů.

 

 

 

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.